Skægkræ

Skægkræ - skægget sølvkræ

Skægkræ er et forholdsvis nyt "skadedyr" i Danmark. De første oplevelser med Skægget sølvkræ her i landet skete i 2016. Siden er det gået rimeligt stærkt med at de er blevet udbredt. Især på grund af øget internethandel


Skægkræ gør som sådan ikke nogen stor skade

I private hjem kan de dog gå i fødevarer eller finde på at angribe samlinger af eksempelvis bøger og lp plader. De betragtes derfor som såkaldte økonomiske skadedyr. 


Lad os også lige være med til at udrydde en myte omkring sølvfisk som vi jo stort set altid har haft i Danmark. Sølvfisk kan sagtens kravle op ad lodrette flader, ellers havde de umuligt overlevet siden før dinosaurerne. Derfor er det ikke automatisk en tilfælde at skægkræ hvis du finder dyr i en skuffe eller på øvrer plan i din bolig


Skægkræ, skægget sølvkræ

Skægget sølvkræ

Skægkræ er ikke naturligt forekommende i Danmark, men er at betragte som en invasiv art. Altså et dyr som mennesket har indført. Denne gang uden hensigt, men som en direkte følge af øget globalisering hvor varer og mennesker flytter sig mere over grænser end tidligere.

Man ved ikke helt hvor de oprindeligt stammer fra, men man har konstateret dem for første gang i Europa i Frankrig, i 1914. Siden har de langsomt spredt sig mod nord.


Skægget sølvkræ bliver mellem 12 og 18 mm som voksen, altså lidt større end sølvfisk (almindelig sølvkræ). Der er flere forskelle hvorved man kan identificere skægkræ fra sølvfisk. Blandt andet på de meget længere haletråde. Føletrådene på hovedet er også lidt længere end på sølvfisk, men ikke så meget som haletrådene. Farven er også lidt mørkere end for sølvfisk, og det "støv" som reelt er skæl som man får på fingrene ved berøring er mere brunt. Skæl fra sølvfisk er mere sølvfarvet. Men igen så kan farverne på dyrene svinge meget alt efter hvad de lever af.
For at gøre alting mere besværligt findes der også ovnfisk, stort sølvkræ. Disse er lidt lysere og har ikke nær samme mængde skæl som de to andre arter. De er også meget mere sjældne.


Skægkræ tåler lidt mere tørre forhold end sølvfisk, og kan derfor også opleves i andre rum end hvor man typisk møder sølvfisk såsom badeværelse, køkken eller bryggers. Men de skal stadig helst have en luftfugtighed på over 55 % for at stortrives.


Effektiv bekæmpelse sker ikke kun med brug af gift, men ved at lave en samlet indsats mellem kunde og bekæmper. Fra kundens side bør der ske forsøg på at forbedre klimaet i bygningen, altså sænke luftfugtigheden, samt ved at formindske muligheden for at dyrene kan finde egnet føde. Dette kan ske via ekstra god rengøring samt flytte fødeemner i tætlukkende beholdere.

Fra bekæmperens side bør der foretages en bekæmpelse med hovedsagligt ædegift, men gerne også via andre former for bekæmpelse som hindrer spredning af skægkræ. Bekæmpelsen kan med fordel også kopieres hvis man oplever store problemer med sølvfisk eller ovnfisk.