sikring

Sikring mod skadedyr

Når vi taler om sikringsaftale mod skadedyr, taler vi oftest om at sikre mod forekomst af mus og rotter. Selve bekæmpelsen af rotter er egentligt et kommunalt anliggende, men kommunen må ikke udføre forebyggende indsatser mod rotterne. Det er så her at vi private firmaer kommer ind i billedet, for hvem har lyst til at vente på, at rotterne kommer indenfor og bliver opdaget før de bekæmpes. Derfor anbefaler vi at man opretter en såkaldt sikringsaftale, hvor vi opstiller giftdepoter strategisk rundt om virksomheden. Skulle der så komme en rotte forbi vil den møde "mad" udendørs, og man minimerer derved risikoen for at den når at komme indendørs. Endvidere må vi gerne bekæmpe aktiv forekomst af rotter, når blot angrebet af rotter først er opstået, efter indgåelse af en sikringsaftale. Vi kan så i 9 ud af 10 tilfælde garantere en væsentlig mere effektiv bekæmpelse end den der foregår fra kommunal side.

 

Mus

Med mus er det meget simpelt. De er ikke omfattet offentlig bekæmpelse, og er derfor ene og alene grundejerens eget problem. Derfor er det en supergod idé at sikre sig mod forekomst af mus. Og da mus og rotter spiser det samme, og giften til mus og rotter stort set er ens, slår man to fluer med ét smæk ved at oprette en sikringsaftale mod mus og rotter.

 

Krav fra myndigheder

Vi støder ofte på at fødevareproducenter og forhandlere af fødevarer, ligefrem får et påkrav fra Fødevarestyrelsen om at de skal oprette sikringsaftaler mod mus og rotter, eller andre skadedyr. Der står nemlig skrevet i retningslinierne for fødevareproduktion at en virksomhed har pligt til at sikre sig mod skadedyr. Dette kan selvfølgelig også gøres ved at have en 100% tæt og sikker bygning, men det er bare meget svært at dokumentere. Når vi udfører vores rutinebesøg i forbindelse med sikringsordninger så udfærdiger vi en servicerapport, som overfor myndigheder kan benyttes som dokumentation.

 

Fordele for andre typer virksomheder

Også for virksomheder der ikke arbejder med fødevarer kan det være en rigtig god idé at sikre mod mus og rotter. For det første så har disse gnavere det med at især at gnave i ledninger, hvilket kan medføre edb nedbrud, eller i værste fald til brand. For det andet slæber de rundt på en masse sygdomme og bakterier som ikke ligefrem er sundhedsfremmende for medarbejderne. Derfor kan man kalde en sikringsordning mod mus og rotter for et sundhedssikrende tiltag, både for medarbejdere og bygninger.

 

Sikring mod andre skadedyr

Vi opretter også sikringsaftaler/serviceaftaler mod andre skadedyr end mus og rotter. Det kan være  myrer, eller andre forekommende insekter som generer virksomheden. Typisk aftaler vi et antal årlige rutinebesøg som bestemmes ud fra behov. Dertil følger altid et antal fri udkald til at løse akutte problemer.

Tillige sælger vi nogle af markedets bedste insektfangere til prisen, som man samtidig med kan købe en serviceaftale til. Ved sådanne serviceafteler står vi for driften af insektfangerne med dertil hørende skift af limplader og UV-rør.