Rotter

Rotter - Rattus norvegicus

Rotte

Den brune rotte er den klart mest forekommende i DK. Den er et stort problem ikke bare i fødevarebranchen eller landbruget, men i høj grad også i private boliger. Rotten har for længst fundet ud af, at der hvor der er mennesker, der er godt at leve. At vi mennesker så tillige har bygget et fint system nedenunder jorden, hvor rotterne kan have det godt, ja det er så til deres fordel. Faktisk er det kun for at finde en tør redeplads til at føde deres unger, at rotterne har brug for at komme ud af kloakken. Rotter er farlige for mennesker fordi de bærer rundt på smitte, som i værste fald kan dræbe mennesker. Her er det i særdeleshed Leptospirose (Weils syge) som er farlig. Smitten spredes via deres urin og afføring. Leptospirose starter hos mennesker med influenza lignende symptomer, men udvikler sig i løbet af et par dage til beskadigelser af organer. Weils syge har en dødelighed på 5-15%. Derudover slæber rotterne også rundt på en masse bakterier, såsom salmonella, og coli.

 

Kloakrotter og overfladerotter

Rotterne kan derfor deles i 2 grupper. Vi kalder det kloakrotter og overflade rotter. Det er som regel ikke den samme ynglestamme, men er der en defekt på kloakken så rotterne kan komme ud, så tilpasser de sig bare livet på overfladen. Overflade rotter er mere vant til vores daglige livstil og derfor også lidt sværere at komme til livs. Men hvis nu folk ville lade være med at smide deres affald i naturen, eller ved siden af affaldsspanden inde i byen, så ville rotterne have sværere ved at finde føde, og ville derfor ikke yngle så kraftigt. Når man fodrer fugle eller vildt bør det også gøres på en måde så rotterne ikke kan komme til foderet.

 

Rottebekæmpelse og sikringsaftale

Der bliver gjort en del i Danmark for at bekæmpe rotterne. Det er således det eneste skadedyr som der er lovgivet om. I følge dansk lov er det kommunalbestyrelsen der har pligten til at der udføres effektiv bekæmpelse af rotter. Derfor har alle mennesker i Danmark også pligt til at anmelde det til kommunen hvis de observerer rotter, tegn på rotter, eller bare har en mistanke herom. Vi må som udgangspunkt ikke bekæmpe rotter uden skriftlig tilladelse fra kommunen, men vi må i høj grad gerne forebygge mod rotter, altså det som i branchen kaldes at sikre mod rotter. Deraf vores navn skadedyrssikring. Når vi har en sikringsaftale med en virksomhed, må vi gerne forestå aktiv bekæmpelse af rotter ved denne virksomhed. Vi må også rykke ud til en akut situation med rotter, såfremt kommunen holder lukket. Men du skal som kunde selv betale, og er det om aftenen eller i weekend, er vores takster højere end i dagtimerne.

 

Resistens mod rottegift

Vi hører meget tit at folk ikke tror at rottegift virker mere, fordi der tales meget i pressen om resistens mod gift. Det er korrekt at der findes udbredt resistens mod de svageste gifte på markedet. Men det er altså langt fra alle rotter som er resistente overfor gift. Faktisk oplever vi meget sjældent behov for at bruge de stærke gifte, idet absolut størstedelen af rotterne dør af svagere gift.

Der er forsket en del i resistente rotter, og man har fundet ud af, at det ikke er de stærkeste og bedste rotter som udvikler resistens. Dette betyder at det ikke er alle rotter som kan udvikle resistensen, men som udgangspunkt kun "D-holdet".  Altså de rotter som kun udvælges af de andre rotter til avl i nødstilfælde. Desværre er vi ret gode til at dræbe A-B & C holdet, hvilket efterlader flere indivder fra D-holdet som så begynder formering og derved udbreder resistensen.

Skulle vi støde på rotter som ikke dør af den svage gift, så har vi altså stadig 2 slags gift, hvor der ikke er konstateret resistens overfor. Disse bruger vi kun i absolut nødstilfælde, for at undgå resistens mod dem.

Vi har derudover også stadig en del forskellige meget effektive fælder, lige fra den gode simple med bøjle og til meget dyre elektroniske løsninger.


Nøgletal: (voksen rotte)

Længde: ca. 45 cm. fra snudespids til halespids

Vægt: ca. 200-300 gram

Antal unger pr. kuld: 4-12 stk.

Antal kuld pr. år: 3-5

Kønsmoden efter 3 mdr.

Drægtighedsperiode: 22 dage.

Størrelse på ekskrementer: ½ X 1½ cm.


Download Naturstyrelsens folder: Sådan undgår du rotter, HER