Gaasebiller

Gåsebiller - Phyllopertha horticola

Bekæmpelse af gåsebiller

Fra 1. oktober 2018 kunne vi ikke længere bekæmpe gåsebiller, idet det eneste godkendte middel blev fjernet fra markedet.

Det betyder at du fremover udelukkende kan bekæmpe gåsebillelarver med nematoder. Da dette er meget besværligt og temmeligt dyrt i forhold til effekten, ønsker vi ikke at kunne tilbyde en sådan form for bekæmpelse.

Vi kan således ikke længere hjælpe med bekæmpelse


 

Gåsebillen

Gåsebillen er i familie med Oldenborre billen, men bruger kun ét år på udvikling fra æg til bille. Sidst på foråret når varmen sætter ind myldrer det frem fra plænen med kobberskinnende biller. Billerne har efter fremkomst kun én opgave, parring. Når hunnen er parret begynder hun at ligge æg. De fleste ca. 85% ligger hun i samme plæne, hvor hun selv kommer fra. De resterende æg ligger hun i små klatter i forskellige plæner, som kan være helt op til 3-4 km væk.

Når ægget klækkes kommer der små larver som straks går i gang med at æde af græssets rodnet. De starter som helt små tæt på overfladen hvor de fortærer de små "fimrehår" på græssets rødder. Efterhånden som larven vokser, bevæger den sig dybere ned i plænen for at æde de mere fyldige græsrødder.

Om efteråret søger larverne længere ned i plænen for at gøre klar til vinteren.

Til april det følgende år starter larven sin forpupning, og når varmen kommer i maj så starter det hele forfra.

 

Hvordan ved man, at man har gåsebiller?

Man opdager gåsebillerne typisk i maj når de flyver rundt over plænen. Til tider opleves meget store mængder af gåsebiller i parring.

Når der er larver i plænen er man heller ikke i tvivl. Der forekommer pletter hvor græsset simpelthen er gået ud. Nogle gange kan man ligefrem skrælle græsset af uden det store besvær. Man kan også opleve stære eller andre fugle som lige pludselig er helt vilde med ens græsplæne.

 

Hvilken skade forvolder gåsebiller?

Skaden som gåsebillerne gør på plænen kan til tider være ret voldsom. Nogle gange så kraftigt at plænen ikke står til at redde. I langt de fleste tilfælde kan vi dog i rette tid redde græsset. Ofte opleves også at der ankommer fugle som tager for sig af larverne. Det er fint hvis det er stære som kommer og æder, men hvis det så er krager eller andre store fugle der vil have larver, så sker der altså ekstra skade på plænen. De store fugle river nemlig hele græstotter op, for at få fat i gåsebillelarverne.

 

Forebyggelse mod gåsebiller

Man kan forebygge mod gåsebiller. Enten kan man sørge for gode forhold for ynglende stære, ved at sætte stærekasser op. Men man skal altså sætte mange op hvis man vil være helt sikker. Ja og så skal man håbe på at der kommer stære i kasserne.

Derudover skal man sørge for at forringe den voksne gåsebille huns muligheder for at ligge sine æg. Det gøres med en god topdressing til plænen som skaber en mere fast overflade, som hun ikke kan grave sig ned i. Af samme grund opleves gåsebiller sjældent på de lerede jorde.