Foedevareskadedyr

Fødevareskadedyr

Typiske møl i fødevarer: Melmøl og tofarvet frømøl

Fælles for disse er at de ofte findes i vores mel og gryn produkter.


Forebyggelse mod skadedyr i fødevarer

I private hjem bør man altid opbevare mel, gryn, nødder og andre produkter i tætsluttende beholdere for at undgå angreb fra fødevareskadedyr. Det er også vigtigt at skuffer og skabe holdes rene, og at man straks fjerner spild.

Møl

Melmøl

Melmøllet er ikke naturligt forekommende i Danmark, men er en indført art som formentlig stammer fra Tyrkiet. Melmøllet blev opdaget første gang i Europa i 1877, og har siden bredt sig til hele verden. Derfor er det nu et meget almindeligt fødevareskadedyr i Danmark, både hos private, men i høj grad også i fødevareproduktionen.

Det ca. 2 cm. lange møl ligger sine æg i nærheden af egnede fødevarer. Det drejer sig oftest om mel, klid, gryn, korn, frø, mandler, pasta, tørrede frugter og lignende.

Angrebne produkter (især mel og gryn) bliver klumpede fordi larven mens den indtager føde, spinder en fin klæbrig silketråd. Derfor er det nemt at opdage om man har melmøl i sine fødevarer.

Når larven er klar til forpupning, søger den ud af fødeemnerne og finder et beskyttet sted, såsom et hul eller en revne, hvor den begynder at forpuppe sig.

Når det voksne møl så kommer ud af puppen, søger den straks efter en mage, for at reproducere sig.

Denne magesøgning udnytter vi ved at have fælder med kønsferomon, som tiltrækker mølene og fanger dem.

Melmøl kan også bekæmpes med gift, eller med ultraviolette insektfangere.

Tofarvet frømøl

Det tofarvede frømøl er lidt mindre end melmøllet, men er væsentlig mere alsidig i valg af føde. Den kræver bare fødevarer som er proteinholdige.

Larverne skifter under deres vækst hus 4-7 gange og sammen med larvens ekskrementer forurenes de produkter som larven lever i. Ligesom med melmøl skal angrebne produkter smides ud. Forsøg ikke at rense varerne, men put det hele i en pose som forsegles og smid posen væk med det samme.

Tofarvet frømøl larver kravler højt op når det er tid til forpupning. Derfor kan man se larver kravle på væggene og på loftet, hvis man har fået uventet besøg af dette møl.

Vi kan ikke på samme måde benytte feromonfælder mod tofarvet frømøl. Derimod virker en kombination med destruktion af angrebne emner, rengøring, og gift rigtigt godt mod det tofarvede frømøl.

I fødevareproduktion er det en stor fordel at have UV-lysfælder (ultraviolette insektfangere) som en del af sit IPM, for at forebygge mod tofarvet frømøl.

Tofarvet frømøl