Skimmel

Ring på 72 30 10 27 - eller skriv

Overlad trygt dit problem med skadedyr til os, så du får tid til det som virkelig betyder noget

Familie

Skadedyrssikring DK er også skimmelexperten.dk

Der er i dagens Danmark mere og mere snak om skimmel i vores hjem. Husene bliver tættere og tættere og vi oplever flere og flere vandskader efter skybrud og storme. Ingen ved med 100% sikkerhed hvor skadeligt det er at leve i et miljø hvor skimmel trives. Men sundt er det altså ikke.

For det første lever skimmel kun hvor der er fugtigt, og det er i sig selv sundhedsskadeligt. Dernæst har ca. 2% af alle mennesker anlæg for at udvikle allergi overfor skimmel, hvilket medfører meget kraftige gener, og i værste fald kan føre til dødsfald.

Derfor er der visse ting som er meget vigtige hvis man konstaterer skimmel, eller har mistanke om skimmel.

Udluftning af boligen

Det er utroligt vigtigt at man lufter ud i sin bolig, samt at det gøres korrekt. For det første skal det gøres flere gange dagligt, og dernæst er det vigtigt at man ikke slukker for varmen mens der luftes ud. Yderligere er det også meget vigtigt at man holder samme temperatur i alle lokaler. Derfor er huskeregel nummer ét: fjern fugten fra hjemmet. Huskeregel nummer 2: tør ikke tøj indendørs i huset, eller begræns tøjtørring til et rum hvor der er permanent udluftning. De mange liter vand som findes i nyvasket tøj, fordamper altså ud i omgivelserne omkring os og giver gode betingelser for skimmel.

Når der så er konstateret skimmelsvampe, eller der er en mistanke

Så er det at vores ekspertise kan bruges. Skimmel kan nemlig sagtens dræbes. Endvidere er vi også eksperter i at konkludere om der er aktiv skimmelvækst i boligen. Vi foretager de rette målinger og planlægger den rette strategi for sanering af de lokaler, hvori der findes skimmelvækst. Vi kan klare alle opgaver fra skimmel i hjørnet bag sofaen, over skimmelvækst oppe på loftet, og til sanering på hele skoler.

Har man haft vand i sin kælder er det meget vigtigt at kælderen tørres ud. En effektiv udtørring forhindrer vækst af skimmel. Men er der nu f.eks. gips vægge i kælderen kan fugten gemme sig inde i væggen og ret hurtigt give stor forekomst af skimmel. Her skal væggen altså åbnes, fugten skal fjernes og skimmelen skal dræbes. Så kan man reetablere væggen bagefter og leve et liv uden at frygte skimmel.

Når vi skal udrydde skimmelsvamp benytter vi de særdeles effektive produkter fra firmaet Protox. Vi er certificerede til at benytte deres produkter i aktiveret tilstand. Her tilsætter vi en aktivator som får produktet til at virke endnu hurtigere og mere effektivt end normalt.

Selve opgaven med bekæmpelse af skimmel

Når vi får en opgave hvor der er mistanke om skimmelvækst, så starter vi med en måling af om der faktisk er tale om skimmelsvamp. Hvis det viser sig at der er skimmelsvamp, så skal den afrenses. Evt. tapet fjernes. Er der gips vægge åbnes væggen og isolering fjernes. Dernæst afrenses der med et egnet produkt, såsom Hysan. Dette skal så have lov til at tørre sammen med væggen. Inden opgaven afleveres til reetablering af væggen, tjekkes at al skimmelen er fjernet gennem ny kontrolmåling. Hvis der er risiko for genopfugtning og dermed et nyt skimmelangreb, så kan der behandles med et forebyggende skimmel dræbende middel. Til sidst kan væggen føres tilbage til original tilstand og der kan vendes tilbage til normal levevis, hvor man dog skal efterkomme de anvisninger som vi giver i forbindelse med forebyggelse af skimmelvækst.

 

Læs mere om skimmel HER

Alle rettigheder tilhører Skadedyrssikring DK ApS, Bangsvej 46A, 7430 Ikast, cvr. 31620244

 

www.ingeninsekter.dk - www.borebilleexperten.dk