Boligforeninger

Ring på 72 30 10 27 - eller skriv

Overlad trygt dit problem med skadedyr til os, så du får tid til det som virkelig betyder noget

Familie

Hvad kan vi gøre for boligforeninger?

Vi kan hjælpe med rigtig mange ting.

  • Sikre boligblokkene mod mus og rotter
  • Bekæmpe aktive problemer med mus og rotter
  • Fejlfinde i forbindelse med rotteforekomster, med bla. røgprøvning af kloak
  • Bekæmpe væggelus, lopper, kakerlakker, myrer, hvepse og andet kryb
  • Bekæmpe borebiller i tagkonstruktioner
  • Kontrol for og afhjælpning af skimmelproblemer

Og meget mere. Så tøv ikke med at kontakte os for hurtig afhjælpning af problemer i din boligforening.

 

 

 

 

 

Alle rettigheder tilhører Skadedyrssikring DK ApS, Bangsvej 46A, 7430 Ikast, cvr. 31620244

 

www.ingeninsekter.dk - www.borebilleexperten.dk